Bouwvergunningen (omgevingsvergunning)

(Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

De Omgevingsvergunning: 

Wie gaat bouwen of verbouwen heeft verschillende vergunningen nodig. De Rijksoverheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. De kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt 25 andere vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dit scheelt burgers en bedrijven tijd en geld. Aanvragen kunnen worden gedaan via het Omgevingsloket Online (OLO). Deze vergunning, die per 1 oktober 2010 is ingegaan, kun je digitaal aanvragen bij het Omgevingsloket online.

Het advies van RENOVATIE BOUWKLUS controleer altijd bij uw gemeente of u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Dien eerst een schetsplan in alvorens u een definitieve bouwaanvraag indient.